Hitachi Smartbereder + Multi

Et helt unikt produkt på markedet som gir deg både kjøling, oppvarming og tappevann kun ved bruk av en enkel og meget effektiv luft varmepumpe utedel!

Smartbereder + multi er en kombinasjonsløsning som lar deg koble sammen berederen med 1 til 4 innedeler (luft varmepumper) til en enkelt utedel. 

Et svært fleksibelt system med mange kombinasjons muligheter som passer til boliger med energibehov og til mindre boliger med begrenset plass

 • Et unikt produkt i markedet som kan redusere energiforbruket til tappevann opptil 2/3 deler
 • Høy effektivitet på produksjon av varmtvann på grunn av fornybar energi
 • DUPLEX rustfritt stål for solid kvalitet og korrosjonsbestandighet
 • Tilgengelig i 190L og 270L tank
 • Produser tappevann når strømpris er rimeligst
 • Kan også kobles sammen med varmepumpe innedeler som en multisplitt løsning

Kvalifiserer til Enovastøtte på opptil kr 5 000,-

Sparer mye energi- og kostnader

Med en Hitachi Smartbereder kan du redusere energiforbruket for oppvarming av tappevann opptil 2/3. Varmepumpen i Smartberederen har en COP på 3.2 som betyr at effekten du får igjen er mer enn 3 ganger høyere enn strøm som brukes for å produsere varmtvann.

Hitachi Smartbereder lar deg utnytte det «batteriet» varmtvannstanken er ved å produsere tappevann når strømprisene er rimeligst. Normalt sett er kW/t prisen kanskje 25-50 øre lavere om natten, mens prisen stiger igjen i 5-6 tiden om morgenen på ukedager. Ved å stille inn varmepumpens timer til og varme opp tappevann primært om natten, vil du ha godt med varmt vann til familiens morgenforbruk.

En slik innstilling gir deg ytterligere besparelse i kroner og øre, i tillegg til energibesparelsen varmepumpen i smartberederen allerede gir.

Tappevann

Smartberederen er en delt varmepumpe og varmtvannsbereder som varmer opp tappevann ved hjelp av en gulvstående bereder og en luft varmepumpe utedel. Berederen kan ved å kun bruke fornybar energi produsere varmtvann opp til 55°C (og opptil 75°C med elektrisk back-up element som er innebygget i berederen).

Varmepumpen i Smartberederen har en COP på 3.2 som betyr at effekten du får igjen er mer enn 3 ganger høyere enn strøm som brukes for å produsere varmtvann. R32 kuldemediet minimerer miljøpåvirkning samtidig som Inverter kompressoren i utedelen opprettholder høy ytelse og et mye lavere energiforbruk enn elektriske beredere.

Styring

Enkle kontroller
Hitachi smartbereder sikrer en høy grad av komfort takket være moderne funksjoner på LCD displayet. En rekke relevante funksjoner er lett tilgjengelig fra displayet og letter installatørens arbeid, som driftsdata og dedikert i gangkjøringsmeny. Smartpanelet har en rekke innstillingsfunksjoner for komfort: ukentlig timer, boozter funksjon, nattmodus, anti-legoinella funksjon og nødmodus.

Multi-splitt

Smartberederen og kombinasjonsløsningen smartbereder + multi er ypperlig å plassere både i nye boliger og boliger som moderniseres. Større boliger som benytter mye energi til oppvarming av tappevann vil kunne ha store energibesparelser ved å installere en Hitachi Smartbereder.

Selve installasjonen krever svært lite inngrep i boligen og er et rimeligere alternativ om man sammenligner med tradisjonelle luft-vann varmepumper.

To forskjellige størrelser på berederen og stor fleksibilitet i rørlengde gir også rom for en enkel og fleksibel installasjon:
 • Individuell rørlengde mellom utedel og luft- innedelene kan strekke seg fra 3 til 25 meter

 • Høydeforskjell mellom utedel og innedeler kan nå opptil 20 meter

 • Høydeforskjellen mellom innedelene kan være opptil 5 meter

 • Rørlengde mellom utedel og bereder kan strekke seg fra 5 meter og opptil 20 meter

 • Høydeforskjell mellom utedel og tank kan være opptil 10 meter