Hitachi Smartbereder

Delt varmepumpe og varmtvannsbereder for produksjon av tappevann. Minimerer miljøpåvirkning samtidig som den opprettholder høy ytelse og et lavere energiforbruk enn elektriske beredere.

  • Et unikt produkt i markedet som kan redusere energiforbruket til tappevann opptil 2/3 deler
  • Høy effektivitet på produksjon av varmtvann på grunn av fornybar energi
  • DUPLEX rustfritt stål for solid kvalitet og korrosjonsbestandighet
  • Tilgengelig i 190L og 270L tank
  • Produser tappevann når strømpris er rimeligst
  • Kan også kobles sammen med varmepumpe innedeler som en multisplitt løsning

Kvalifiserer til Enovastøtte på opptil kr 5 000,-

Sparer mye energi- og kostnader

Med en Hitachi Smartbereder kan du redusere energiforbruket for oppvarming av tappevann opptil 2/3. Varmepumpen i Smartberederen har en COP på 3.2 som betyr at effekten du får igjen er mer enn 3 ganger høyere enn strøm som brukes for å produsere varmtvann.

Hitachi Smartbereder lar deg utnytte det «batteriet» varmtvannstanken er ved å produsere tappevann når strømprisene er rimeligst. Normalt sett er kW/t prisen kanskje 25-50 øre lavere om natten, mens prisen stiger igjen i 5-6 tiden om morgenen på ukedager. Ved å stille inn varmepumpens timer til og varme opp tappevann primært om natten, vil du ha godt med varmt vann til familiens morgenforbruk.

En slik innstilling gir deg ytterligere besparelse i kroner og øre, i tillegg til energibesparelsen varmepumpen i smartberederen allerede gir.

Tappevann

Smartberederen er en delt varmepumpe og varmtvannsbereder som varmer opp tappevann ved hjelp av en gulvstående bereder og en luft varmepumpe utedel. Berederen kan ved å kun bruke fornybar energi produsere varmtvann opp til 55°C (og opptil 75°C med elektrisk back-up element som er innebygget i berederen).

Varmepumpen i Smartberederen har en COP på 3.2 som betyr at effekten du får igjen er mer enn 3 ganger høyere enn strøm som brukes for å produsere varmtvann. R32 kuldemediet minimerer miljøpåvirkning samtidig som Inverter kompressoren i utedelen opprettholder høy ytelse og et mye lavere energiforbruk enn elektriske beredere.

Styring

Enkle kontroller
Hitachi smartbereder sikrer en høy grad av komfort takket være moderne funksjoner på LCD displayet. En rekke relevante funksjoner er lett tilgjengelig fra displayet og letter installatørens arbeid, som driftsdata og dedikert i gangkjøringsmeny. Smartpanelet har en rekke innstillingsfunksjoner for komfort: ukentlig timer, boozter funksjon, nattmodus, anti-legoinella funksjon og nødmodus.