NIBE S2125-8/12 Inverter

Høy-temperatur luft-vann monoblokk utedel med propan

  • Kommer i 8 kW modell eller 12 kW modell
  • Kan produsere høy turtemperatur (75°C) og tåler returtemperatur inntil 65°C
  • Lavt lydnivå
  • Propan som kuldemedium – lav GWP
  • Energieffektiv
  • Mulighet for kjøling

Oppvarming

NIBE S2125 er en høyeffektiv, invertertstyrt luft-vann varmepumpe med det naturlige kuldemediet propan.
NIBE S2125 er en nyskapning med fremtidens kuldemedium og en årsvarmefaktor på over 5,0*; varmepumpen leverer mer enn fem ganger så mye varme sammenlignet med en el.kassett med samme strømforbruk. NIBE S2125 gir optimale besparelser ettersom varmepumpen automatisk tilpasser seg boligens effektbehov året rundt. NIBE S2125 er utviklet for nordiske forhold og leverer turledningstemperatur på helt opptil 75°C. Ved utetemperaturer helt ned mot -25 °C leverer den fortsatt opptil 65 °C, samtidig som lydnivået holdes på et minimum.

Tappevann

NIBE S2125 kan, sammen med innemodul VVM eller styremodul SMO kobles til eksisterende varmeanlegg som gulvvarme og radiatorer.

Styring

Med myUplink får du full kontroll over energiforbruket i varmeanlegget, og kan gjøre energisparing til en viktig del av ditt smarte hjem.