Bekkvang Varmepumper AS Sikkerhetspolicy

Bekkvang Varmepumper AS er forpliktet til å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø for alle ansatte, kunder og besøkende. Denne sikkerhetspolicyen fastsetter retningslinjer og prosedyrer for å minimere risikoen for ulykker og skader i forbindelse med installasjon, vedlikehold og reparasjon av varmepumper.

1. Målsetting

 • Sikre et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte.
 • Forebygge ulykker og arbeidsrelaterte skader.
 • Overholde gjeldende lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet (HMS).
 • Fremme en sikkerhetskultur der alle ansatte tar ansvar for egen og andres sikkerhet.

2. Ansvarsområder

 • Ledelsen: Ansvarlig for å implementere, overvåke og revidere sikkerhetspolicyen, samt sikre at alle ansatte får nødvendig opplæring.
 • Ansatte: Ansvarlig for å følge sikkerhetsretningslinjer og rapportere eventuelle farer eller ulykker umiddelbart.
 • HMS-koordinator: Ansvarlig for å lede sikkerhetsopplæringer, gjennomføre risikoanalyser og sikre at sikkerhetsutstyr er tilgjengelig og i god stand.

3. Risikovurdering og kontrolltiltak

 • Utfør regelmessige risikoanalyser for å identifisere potensielle farer ved ulike arbeidsoppgaver.
 • Implementer kontrolltiltak for å redusere identifiserte risikoer, inkludert bruk av personlig verneutstyr (PVU), sikre arbeidsmetoder og nødvendig teknisk utstyr.
 • Oppdater risikovurderinger jevnlig og etter behov, spesielt ved innføring av nye arbeidsmetoder eller utstyr.

4. Opplæring og kompetanse

 • Gi grundig opplæring til alle nye ansatte om selskapets sikkerhetspolicy, prosedyrer og bruk av personlig verneutstyr.
 • Arranger regelmessige HMS-kurs og sikkerhetsøvelser for alle ansatte.
 • Sørg for at alle ansatte har nødvendig kompetanse til å utføre sine oppgaver på en sikker måte.

5. Arbeidsutstyr og PVU

 • Sikre at alt arbeidsutstyr er i god stand og oppfyller sikkerhetsstandarder.
 • Gi ansatte nødvendig personlig verneutstyr og sørg for at det brukes riktig.
 • Utfør regelmessig vedlikehold og inspeksjon av utstyr og personlig verneutstyr.

6. Håndtering av ulykker og nødsituasjoner

 • Utarbeid nødprosedyrer og sørg for at alle ansatte kjenner disse.
 • Gi førstehjelpsopplæring til utvalgte ansatte.
 • Ha førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig på arbeidsplassen.
 • Rapportere og undersøke alle ulykker og nestenulykker for å hindre gjentakelse.

7. Rapportering og kommunikasjon

 • Oppfordre til åpen kommunikasjon om sikkerhetsspørsmål og tilrettelegg for enkel rapportering av farer, ulykker og nestenulykker.
 • Gi regelmessige oppdateringer om sikkerhetsarbeidet i selskapet, inkludert resultater fra risikovurderinger og inspeksjoner.

8. Kontinuerlig forbedring

 • Gjennomfør jevnlige revisjoner av sikkerhetspolicyen for å sikre at den er oppdatert og effektiv.
 • Involver ansatte i sikkerhetsarbeidet og ta deres tilbakemeldinger på alvor.
 • Sett mål for forbedring av HMS-arbeidet og vurder jevnlig fremgangen.

9. Overholdelse av lover og forskrifter

 • Følg alle relevante lover, forskrifter og standarder innen HMS.
 • Hold deg oppdatert om endringer i regelverk og sørg for at selskapets praksis er i samsvar med disse.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon om vår sikkerhetspolicy, vennligst kontakt vår HMS-koordinator.

Bekkvang Varmepumper AS
Magnhild Landheims veg 31, 2340 Løten
+47 62 80 90 28
post@bekkvang.no

Din sikkerhet er vår prioritet!

Det siste av våre nyheter!

Les om nye varmepumper her!