Væske-vann

En væske-til-vann-varmepumpe, også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe. Disse varmepumpene bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm, og vil derfor kutte kostnader.